You are here:  / Apetit block cena / Pochodne 8 hydroksychinoliny

Pochodne 8 hydroksychinoliny

rp_zdrowie33.jpgPochodne 8-hydroksychinoliny oprócz działania przeciwpierwotniakowego, wykazują właściwości przeciwbakte-ryjne i przeciwgrzybicze. Związki te znajdują zastosowanie w leczeniu bakteryjnych i grzybiczych zakażeń skóry, a także w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego. Pochodne 8-hydroksychinoliny ulegają częściowemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego: z moczu udaje się odzyskać do 25% podanej doustnie dawki. Pochodne 8-hydroksychinoliny przez długi czas uchodziły za związki nietoksyczne. Stosowane doustnie, mogą jednak być przyczyną ciężkiego zespołu toksycznego, znanego pod nazwą neuropathia myelooptica. Zespół rozpoczyna się uporczywą biegunką; w dalszym przebiegu rozwijają się zaburzenia czucia, osłabienie mięśniowe, zaburzenia widzenia, zmiany psychiczne. Objawy te obserwowano szczególnie często w Japonii, co spowodowało wycofanie tych związków z obrotu w tym kraju. W innych krajach występowanie wymienionych objawów było znacznie rzadsze, opisano jednak wiele przypadków z trwałą ślepotą włącznie.

Inne artykuły o medycynie i farmacji: