You are here:  / Apetit block cena / Przetoczenie dekstranu

Przetoczenie dekstranu

Przetoczenie dekstranu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_zdrowie20.jpgPrzetoczenie dekstranu powoduje polepszenie przepływu krwi, zwłaszcza w drobnych naczyniach na skutek zmniejszenia lepkości krwi i hematokrytu, zwiększenia objętości krążącego osocza i działania przeciw-agregacyjnego na krwinki czerwone i płytkowe. Znacznie zwiększa się również diureza. Dekstran wywiera wielokierunkowe działanie na układ krzepnięcia krwi i hernostazy. Wynika ono z rozcieńczenia krwi i osoczowych czynników krzepnięcia, zmniejszenia lepkości krwi, poprawy krążenia, zmniejszenia adhezji i agregacji krwinek płytkowych, opłaszczania komórek krwi, zapobiegania tworzeniu się agregatów komórek krwi, utrudnienia działania czynników kontaktu i przemiany fibrynogenu w fibrynę, zmniejszenia wytrzymałości i elastyczności skrzepu. Profilaktyczne przeciwzakrzepowe działanie dekstranu zostało wykazane u chorych operowanych. U chorych, którzy w okresie pooperacyjnym otrzymywali dekstran, stwierdzono znamiennie mniejszą częstość występowania zakrzepicy żył głębokich i, co z tym się wiąże, zmniejszenie częstości zatorów tętnicy płucnej oraz śmiertelności z powodu zatorów. Wskazania do stosowania dekstranu 70 stanowią: 1) ostra hipowolemia niezależnie od przyczyny (wstrząs urazowy, krwotoczny, toksyczny, oparzenia), 2) profilaktyka wstrząsu, 3) zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u osób ze zwiększonym ryzykiem operowanych lub długotrwale unieruchomionych, 4) leczenie wczesnej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych i zakrzepów tętniczych, 5) operacje naczyniowe, 6) ostra hemoliza wewnątrznaczyniowa zwłaszcza w przebiegu nocnej napadowej hemoglobinurii.

Inne artykuły o medycynie i farmacji: