You are here:  / Apetit block / Srodki psychodysleptyczne

Srodki psychodysleptyczne

Pills on a person's palmNazwą środków psychodysleptycznych (halucynogennych) objęte są związki należące do różnych grup chemicznych, mające wspólna właściwość wywoływania silniejszych lub słabszych zaburzeń psychicznych. Spośród innych, niekiedy stosowanych nazw tej grupy, należy wymienić takie nazwy jak środki halucynogenne, psychozomimetyczne, psychodeliczne. Żadna z powyższych nazw nie jest zresztą zupełnie ścisła z tego względu, że objawy występujące pod wpływem działania tych środków poważnie się różnią od objawów towarzyszących psychozom. Ogólnie należy stwierdzić, że środki psychcdysleptyczne wywołują zaburzenia nastroju, zmiany emocjonalne i zaburzenia procesów percepcyjnych, a także wiele objawów wegetatywnych. Uwzględniając budowę chemiczna można je podzielić na pochodne indolowe, pochodne fenyloetyloaminy, piperydyny oraz tełrahydrokann-binolu. Podział ten nie wyczerpuje wszystkich możliwości, obejmuje jednak najważniejsze grupy. Wreszcie należy zauważyć, że wiele leków i środków zaliczanych do innych grup farmakologicznych może w dużych dawkach wywoływać objawy psychozomimetyczne, szczególnie omamy (leki cholinolityczne, pochodne amfetaminy).

Inne artykuły o medycynie i farmacji: