You are here:  / Apetiblock opinie lekarzy / Częstość występowania przetok

Częstość występowania przetok

Objawy kliniczne w postaci podniesionej ciepłoty ciała, kaszlu, duszności, przyspieszenia oddechu i tętna, mniejszego lub większego nasilenia objawów toksycz nych zależne są od rozległości zmian, dynamiki procesu i wieku dziecka. U niemowląt może dochodzić do bardzo burzliwych objawów, zagrażających nawet życiu. U dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym objawy kliniczne są skąpe w stosunku do rozległości zmian w płucach. Niemniej należy pamiętać, że zdarzają się przypadki przebiegające ostro, w których obraz kliniczny jest taki jak u niemowląt.

Częstość występowania przetok w przebiegu gruźlicy węzłowo-płucnej waha się wr granicach około 30%. Zaburzenia w drożności drzewa oskrzelowego w przebiegu gruźlicy węzłowo-płucnej prowadzą najczęściej do wystąpienia nie- dodmy. Częstość występowania rozedmy wentylowej w tych przypadkach waha się od 3,7%) do 8,8%’.

Inne artykuły o medycynie i farmacji: