You are here:  / Leki / Czy migrenę można leczyć bez lekarstw?

Czy migrenę można leczyć bez lekarstw?

Obecnie, po odkryciu skuteczności terapii niefarmaceutycznych w leczeniu tej choroby, coraz częściej zwraca się uwagę na różne metody odchodzące od środ-ków farmakologicznych. Wynika to także i z tego faktu, że w przypadku przewlekłej dolegliwości, jaką jest

migrena, silnie dają o sobie znać uboczne skutki lekarstw chemicznych. Niżej wymieniamy różne rodzaje terapii. Bezlekowe terapie stosowane w leczeniu migreny. Fitoterapia i aromaterapia o Homeopatia Akupunktura ® Leczenie zdrojowe ® Różne rodzaje psychoterapii:

– relaksacja i biofeedback

– medytacja transcendentalna

– hipnoza i sofrologia

– różne rodzaje psychoterapii

Wkład psychoterapii i aromaterapii

Wyciągi roślinne i olejki eteryczne otrzymywane w wyniku destylacji, bez żadnej dodatkowej obróbki che-micznej, mogą mieć u niektórych migreników nieza-przeczalnie korzystne działanie. Do tej pory tylko wy-ciąg z ginkgo biloba (tanakan) został poddany testom

i próbom kontrolnym, które potwierdziły jego wydatne oddziaływanie na krążenie mózgowe. Właściwości antymigrenowe przypisuje się też olejkom eterycznym z eukaliptusa, lawendy i rozma-rynu.

W praktyce chodzi tu wszakże o leki dodatkowe, stosowane równocześnie przy innym, zasadniczym le-czeniu. Leczenie homeopatyczne migrenyHomeopatia, lecząca, jak wiadomo, raczej symptomy niż przyczyny chorób, z założenia powinna okazać się przydatna w leczeniu migreny, która polega przecież głównie na dotkliwości symptomów. Zasadą home-opatii, która przypisuje sobie wyleczenie wielu chorych na migrenę, jest podawanie minimalnych ilości subs-tancji, wywołującej u osoby zdrowej objawy występu-jące u chorego. Dlatego najczęściej stosowanym lekiem jest glonoidium-bardzo rozcieńczona gliceryna, która przy większych dawkach wywołuje u zdrowego czło-wieka znaczny rozkurcz tętnic mózgowych. Tak u dzie-ci, jak i u dorosłych używany bywa często homeopa-tyczny lek złożony głównie z cyklamenu. W przypadku migren z zaburzeniami trawiennymi wybiera się jednak raczej natrium sulfuricum. Wymieńmy tu jeszcze na koniec pierwiastki śladowe (kobalt oligosol).

Leczenie homeopatyczne nigdy nie daje szybkich wyników, z istoty swej musi trwać dość długo. Nie sto-suje się go równocześnie z leczeniem alopatycznym – można jednak brać inne leki w trakcie napadu migre-ny.

Inne artykuły o medycynie i farmacji: