You are here:  / Apetiblock dzialania niepożądane / O USG dopplerowskim

O USG dopplerowskim

O USG dopplerowskim

USG dopplerowskie jest badaniem wykonywanym przy podejrzeniu chorób żył lub tętnic. Jest to badanie, które łączy w jednym metodę Dopplera i badanie ultrasonograficzne. Badanie to jest bezbolesne, a polega na badaniu głowicą ultradźwiękową żył lub tętnic pacjenta. To badanie bardzo szybko dostarcza informacji na temat stanu żył lub tętnic pacjenta. Dodatkowo lekarz zapoznaje się z wymiarem naczyń, z ich budową i ich stanem. Już w chwili wykonywania badania lekarz je przeprowadzający widzi obraz żył lub tętnic pacjenta. Badanie to umożliwia także sprawdzić kierunek przepływu krwi w żyłach. Pozwala więc uzyskać odpowiedź na pytanie czy krew krąży prawidłowo, a więc w kierunku do serca, czy też krew ta się cofa. W przypadku badania tętnic USG dopplerowskim lekarz ma możliwość ocenić z jaką prędkością krew przepływa przez tętnice. USG dopplerowskie możemy wykonać bezpłatnie (konieczne jest skierowanie) lub w prywatnym gabinecie. Koszt prywatnie przeprowadzonego badania wynosi od 200 do 250 zł.

Inne artykuły o medycynie i farmacji: