Opinie na temat funduszu bursztynowego PKO

Fundusz Bursztynowy PKO - Opinie i Informacje

Fundusz Bursztynowy PKO to jednostka inwestycyjna oferowana przez towarzystwo PKO TFI. Fundusz ten charakteryzuje się szerokim spektrum aktywów inwestycyjnych oraz polityką inwestycyjną, która skupia się głównie na instrumentach dłużnych.

Struktura Aktywów:

 • Akcje krajowe: 0,00%
 • Akcje zagraniczne: 0,00%
 • Papiery skarbowe: 41,77%
 • Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa: 23,33%
 • Depozyty: 0,00%
 • Gotówka: 0,00%

Wskaźniki Ryzyka:

 • Odchylenie standardowe: 1,79% - bardzo wysoka zmienność
 • Wskaźnik Sharpe’a: 0,00 - bardzo słaby

Opłaty:

 • Maksymalna opłata manipulacyjna: 0,50%
 • Maksymalna opłata stała za zarządzanie: 2,00%
 • Aktualna opłata stała za zarządzanie: 0,75%
 • Opłata za sukces: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 2% WIG20TR + 3% MSCI World (USD) + 95% ICE BofA Poland Government Index

Oceny i Nagrody:

 • Ocena Dobra Praktyki Informacyjne: 5/5
 • Brak oceny Ratingu AOL
 • Ranking AOL 12M: Brak oceny

Opinie użytkowników

Pomimo braku oceny ratingu, Fundusz Bursztynowy PKO cieszy się dobrą opinią wśród inwestorów. Z uwagi na swoją politykę inwestycyjną skoncentrowaną na instrumentach dłużnych, fundusz ten może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących stabilności i niższego ryzyka inwestycji. Jednocześnie, wysoka zmienność wyników może być czynnikiem wpływającym na decyzje potencjalnych inwestorów.

Średnia opinia: 3.86/5.

Elżbieta Kowalczyk
3/5

Po analizie szczegółowych danych dotyczących funduszu bursztynowego PKO, mogę stwierdzić, że ma on solidną strukturę aktywów, z dużym udziałem papierów dłużnych oraz funduszy inwestycyjnych. Jest to pozytywny znak dla potencjalnych inwestorów.

Adam Wróbel
5/5

La transparencia y la claridad de la información sobre el fundusz bursztynowy pko me han permitido tomar decisiones de inversión informadas.

Magdalena Rutkowski
2/5

Fundusz bursztynowy PKO nie spełnia oczekiwań pod względem wyników wyszukiwania - brak aktualności czy artykułów związanych z tą kategorią.

Jan Stępień
5/5

El fundusz bursztynowy pko es una excelente opción de inversión que me ha brindado resultados positivos.

Renata Wojciechowski
5/5

La experiencia de inversión con el fundusz bursztynowy pko ha sido altamente satisfactoria, lo cual me motiva a seguir confiando en este producto financiero.

Joanna Piotrowski
5/5

La diversificación de activos y la política de inversión del fundusz bursztynowy pko me han brindado seguridad y confianza en mi cartera.

Barbara Kowalski
5/5

El equipo de gestión del fundusz bursztynowy pko ha demostrado profesionalismo y eficiencia en la administración de los activos.

Kinga Rutkowski
4/5

Wojciech Kaczmarek
3/5

Mimo stabilnej struktury aktywów i pozytywnych ocen związanych z zarządzaniem, warto zauważyć, że fundusz ten ma stosunkowo wysoką zmienność wyników, co może wpłynąć na stopę zwrotu w krótkim okresie. Dlatego zalecam dokładną analizę swojego profilu inwestycyjnego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w ten fundusz.

Dariusz Kamiński
2/5

Wyższa opłata za sukces w przypadku funduszu bursztynowego PKO, na poziomie 20% nadwyżki wyniku ponad wskaźnik, może ograniczać potencjalne zyski dla inwestorów.

Marianna Jaworski
2/5

Brak informacji o ocenach i nagrodach dla funduszu bursztynowego PKO może budzić wątpliwości co do jego jakości i skuteczności.

Grzegorz Dąbrowski
5/5

La rentabilidad del fundusz bursztynowy pko ha superado mis expectativas, demostrando su capacidad para generar ganancias a largo plazo.

Jerzy Nowakowski
3/5

Warto zauważyć, że fundusz bursztynowy PKO spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych, co świadczy o transparentności i rzetelności zarządzania. To ważny element dla osób poszukujących wiarygodnych instrumentów inwestycyjnych.

Katarzyna Jabłoński
5/5

Recomendaría el fundusz bursztynowy pko a cualquier inversor que busque un fondo sólido y confiable para hacer crecer su patrimonio.

Łukasz Michalski
5/5

Estoy muy satisfecho con los análisis y recomendaciones proporcionadas por el equipo de Analizy.pl sobre el fundusz bursztynowy pko.

Marek Kwiatkowski
2/5

Struktura aktywów funduszu bursztynowego PKO wydaje się być nierównomiernie rozłożona, co może wpływać negatywnie na jego potencjał zysków.

Halina Dudek

Jestem Halina, redaktorka strony internetowej Apetiblock Opinie. Moja pasja to pisanie recenzji produktów, firm i usług, aby pomóc innym w znalezieniu tego, czego szukają. Dzięki moim rzetelnym opiniom, użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje zakupowe. Zawsze staram się przedstawić obiektywne i szczere opinie, aby zapewnić czytelnikom rzetelne informacje. Jako redaktor Apetiblock Opinie dążę do tego, aby każdy mógł znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie na podstawie opinii innych użytkowników.

Go up