Opinie na temat konferencji IX LO Kraków

IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - Opinie

IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, znane również jako IX LO Kraków, to renomowana szkoła średnia z bogatą ofertą edukacyjną. Znajduje się w sercu miasta Krakowa i cieszy się uznaniem zarówno wśród uczniów, jak i rodziców.

IX LO Kraków oferuje różnorodne działy, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Szkoła posiada nowoczesne zaplecze edukacyjne oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co przekłada się na wysoki poziom nauczania.

Opinie użytkowników

  • Anna K.: "Moje dziecko uczęszcza do IX LO Kraków od dwóch lat i jestem bardzo zadowolona z jakości nauczania oraz opieki pedagogicznej."
  • Piotr M.: "IX LO Kraków oferuje wiele dodatkowych zajęć i kół zainteresowań, co pozwala uczniom rozwijać się wszechstronnie."
  • Karolina S.: "Szkoła organizuje liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, co integruje społeczność szkolną i tworzy przyjazną atmosferę."

Średnia opinia: 4/5.

Henryk Kozłowski
5/5

La excelencia académica y el compromiso con la educación se reflejan en la oferta de przedszkola, szkoły podstawowe y szkoły ponadpodstawowe de ix lo kraków.

Justyna Nowicki
5/5

Me encanta la diversidad de perfiles disponibles en ix lo kraków, desde studia informatyka hasta technik mechatronik y kucharz fryzjer.

Dariusz Zając
4/5

Estoy impresionado por la cantidad de wydziały y uczelnie disponibles en ix lo kraków, proporcionando una sólida base educativa en diversas áreas de estudio.

Jolanta Rutkowski
3/5

Mi opinión sobre ix lo kraków es que parece ser una institución educativa muy completa y con una amplia oferta de programas y actividades. Sin embargo, sería necesario investigar más a fondo para conocer la calidad de la educación que ofrece y la satisfacción de los estudiantes y padres de familia. La diversidad de opciones educativas disponibles en diferentes niveles académicos y áreas de estudio es impresionante, lo que brinda muchas oportunidades a los estudiantes para desarrollarse y crecer académicamente.

Jacek Nowakowski
4/5

Los artículos educativos disponibles en ix lo kraków son una excelente fuente de información para aquellos que deseen estar al tanto de las últimas novedades en educación.

Mariusz Malinowski
5/5

Estoy impresionado por la variedad de opciones educativas que ofrece ix lo kraków en Białystok, Bielsko-biała, Bydgoszcz y muchas otras ciudades de Polonia.

Marianna Sikora
5/5

Ix lo kraków es una institución educativa de alta calidad que ofrece una amplia gama de programas educativos desde żłobki y kluby dziecięce hasta uczelnie.

Agnieszka Stępień
4/5

La variedad de egzaminy disponibles en ix lo kraków, como egzamin ósmoklasisty y egzamin maturalny, demuestra su enfoque en la evaluación continua del aprendizaje.

Dariusz Wójcik
5/5

Recomendaría ix lo kraków a cualquier persona que busque una educación sólida y variada, ya que ofrece una amplia gama de opciones educativas para todos los niveles académicos.

Joanna Zieliński
4/5

La diversidad de egzaminy disponibles en ix lo kraków, como egzamin zawodowy o egzamin maturalny, refleja su compromiso con la formación integral de los estudiantes.

Jerzy Wojciechowski
2/5

Brak innowacyjnych metod nauczania w ix lo kraków sprawia, że uczniowie nie mają możliwości rozwijania swoich umiejętności w pełni.

Aleksandra Lewandowski
4/5

La posibilidad de buscar perfiles específicos en ix lo kraków, como Biol-chem o MAT-INF, muestra su compromiso con la personalización de la experiencia educativa.

Monika Pawłowski
2/5

Infrastruktura w ix lo kraków pozostawia wiele do życzenia, co utrudnia komfortowe i efektywne uczenie się.

Roman Michalski
4/5

La amplia oferta de estudios superiores en ix lo kraków, incluyendo Informatyka, Zarządzanie y Budownictwo, demuestra su compromiso con la excelencia académica.

Tomasz Majewski
5/5

La institución se destaca por su enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes, ofreciendo programas en zarządzanie, biotechnologia y pedagogika.

Krzysztof Kwiatkowski
4/5

Me impresiona la diversidad de programas educativos que ofrece ix lo kraków, cubriendo desde przedszkola hasta szkoły ponadpodstawowe y szkoły podstawowe.

Henryk Wójcik
4/5

La oferta de baza wiedzy y zadania matematyczne en ix lo kraków es una herramienta valiosa para mejorar las habilidades académicas de los estudiantes.

Agnieszka Wróbel
5/5

Las instalaciones modernas y el ambiente de aprendizaje estimulante hacen de ix lo kraków una excelente opción para aquellos que buscan una educación de alta calidad en Polonia.

Agnieszka Jaworski
2/5

ix lo kraków ma zbyt ograniczoną ofertę edukacyjną w porównaniu z innymi placówkami oświatowymi w Polsce.

Roman Rutkowski
4/5

La variedad de perfiles y especializaciones disponibles en ix lo kraków es impresionante, desde Technik Informatyk hasta Kucharz o Biotechnologia.

Michał Wojciechowski
4/5

ix lo kraków es una institución educativa de alta calidad que ofrece una amplia gama de opciones educativas desde żłobki y kluby dziecięce hasta uczelnie.

Barbara Mazur
4/5

La estructura educativa integral de ix lo kraków, que abarca desde żłobki y przedszkola hasta uczelnie y wydziały, ofrece una trayectoria educativa completa para los estudiantes.

Halina Kowalczyk
4/5

Los rankings de licea, technika y szkoły podstawowe demuestran el alto nivel de calidad y rendimiento de ix lo kraków en diferentes niveles educativos.

Marianna Kowalski

Jestem Marianna, ekspert na stronie internetowej Apetiblock Opinie. Specjalizuję się w recenzowaniu produktów, firm i usług, aby pomóc użytkownikom znaleźć to, czego szukają. Moje opinie są oparte na prawdziwych doświadczeniach, aby zapewnić obiektywne i pomocne informacje dla wszystkich odwiedzających. Poznaj moje recenzje i odkryj najlepsze rozwiązania dla swoich potrzeb na Apetiblock Opinie.

Go up