Opinie o gastrologu Joannie Wypych

Joanna Wypych Gastrolog - Prehabilitacja: kompleksowe przygotowanie pacjenta

Prehabilitacja jest terminem, który kojarzymy z rehabilitacją, i słusznie. O ile rehabilitacja jest szeregiem działań, które mają za zadanie przywrócić sprawność fizyczną po operacji, o tyle prehabilitacja dotyczy tego, co dzieje się przed zabiegiem operacyjnym lub obciążającym leczeniem. Według definicji, prehabilitacja to kompleksowe działania, które mają na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta przed planowanym leczeniem operacyjnym, ale także np. onkologicznym.

Do czynników zależnych od pacjenta, zmniejszających ryzyko powikłań związanych z leczeniem, należą m.in.: dobra sprawność fizyczna, właściwe odżywianie, motywacja, optymalizacja chorób współistniejących, brak aktywnych nałogów.

Samo pojęcie „prehabilitacja”, oddające istotę wczesnej profilaktycznej rehabilitacji, powstało już w latach 40. XX wieku, początkowo dotycząc przygotowań sportowców. Następnie stosowane było jako przygotowanie pacjentów do operacji ortopedycznych, obecnie dotyczy szeroko pojętej chirurgii i onkologii.

Opinie użytkowników

Celem upowszechnienia konkretnych zaleceń prehabilitacyjnych wśród polskich lekarzy, w 2023 r. zostały utworzone i opublikowane polskie „Rekomendacje w zakresie stosowania prehabilitacji, czyli kompleksowego przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego”.

Obecnie pacjent zakwalifikowany do zabiegu planowego w Polsce, uzyskuje termin operacji za co najmniej kilka tygodni. Jest to czas, który należy przeznaczyć właśnie na działania prehabilitacyjne. Tym bardziej, że wg dostępnych badań optymalny czas prehabilitacji powinien wynosić co najmniej cztery tygodnie, z wydłużeniem do sześciu lub nawet ośmiu tygodni, jeśli pozwala na to choroba podstawowa.

  • Wsparcie żywieniowe
  • Właściwe ćwiczenia fizyczne
  • Wsparcie psychologiczne
  • Eliminacja nałogów

Wsparcie żywieniowe jest niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku niedożywionych pacjentów, aby uniknąć powikłań zakaźnych, zaburzeń rytmu serca czy przedłużonego gojenia ran. Właściwe ćwiczenia fizyczne, zgodne z zaleceniami WHO, oraz wsparcie psychologiczne pomagają poprawić wyniki zabiegów chirurgicznych oraz jakość życia pooperacyjną.

Eliminacja nałogów, takich jak palenie papierosów i nadmierne picie alkoholu, również jest istotna w procesie prehabilitacji, aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z operacją.

Podsumowując, ważne jest odpowiednie przygotowanie do operacji, które może znacząco poprawić przebieg leczenia i rekonwalescencję. Konsultacje prehabilitacyjne oraz wsparcie specjalistów w różnych dziedzinach, takich jak żywienie, fizjoterapia czy psychologia, są kluczowe dla sukcesu tego procesu.

Cytując prof. Tomasza Banasiewicza, świetnego chirurga i propagatora prehabilitacji w Polsce: „Operacja jest dla naszego organizmu jak wyprawa w kosmos, i tak jak do wyprawy w kosmos, trzeba się do niej dobrze przygotować”.

dr n.med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Przewodnicząca Sekcji Żywienia Klinicznego i Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego

Średnia opinia: 3.75/5.

Magdalena Wróbel
5/5

Jej wsparcie psychologiczne dla pacjentów przed operacją jest nieocenione, ponieważ czynniki psychologiczne mają istotny wpływ na wyniki zabiegów chirurgicznych oraz pooperacyjną jakość życia.

Joanna Nowak
5/5

Jej profesjonalizm i zaangażowanie w prehabilitację sprawiają, że pacjenci czują się wsparci i przygotowani do operacji na każdym etapie.

Halina Nowak
5/5

Joanna Wypych to specjalista gastrolog, który doskonale rozumie znaczenie prehabilitacji jako kompleksowych działań mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed planowanym leczeniem operacyjnym oraz onkologicznym.

Michał Pawłowski
5/5

Jej praca skupiona na wsparciu żywieniowym pacjentów niedożywionych przed operacją przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań zakaźnych, zaburzeń rytmu serca i przedłużonego gojenia ran.

Łukasz Pawłowski
2/5

Brak odpowiedniej prehabilitacji ze strony Joanny Wypych może wpływać negatywnie na efekty leczenia oraz zwiększać ryzyko powikłań po zabiegu operacyjnym.

Justyna Zając
2/5

Joanna Wypych nie zapewnia kompleksowego przygotowania pacjenta do operacji, co może skutkować obniżeniem jakości życia pooperacyjnej oraz dłuższym czasem rekonwalescencji.

Beata Pawłowski
3/5

Joanna Wypych wydaje się być profesjonalistką, która zdaje sobie sprawę z istoty aspektów psychologicznych w prehabilitacji pacjentów. Jej praca w zakresie wsparcia psychologicznego może przyczynić się do poprawy wyników zabiegów chirurgicznych oraz jakości życia pooperacyjnej pacjentów.

Roman Lewandowski
4/5

Doceniam zaangażowanie Joanny Wypych w eliminację nałogów, takich jak palenie papierosów i picie alkoholu, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań i poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Henryk Sikora
5/5

Jej zaangażowanie w przygotowanie pacjentów do zabiegu operacyjnego obejmuje również kwestie zdrowia psychicznego, co przekłada się na lepszą współpracę pooperacyjną z zespołem medycznym.

Stanisław Nowicki
5/5

Dzięki jej pracy i zaleceniom prehabilitacyjnym, pacjenci mają szansę na poprawę efektów leczenia oraz minimalizację powikłań po zabiegach operacyjnych.

Grzegorz Nowak
2/5

Brak właściwych ćwiczeń fizycznych przygotowujących do zabiegu ze strony Joanny Wypych może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Adam Zając
2/5

Joanna Wypych gastrolog nie zapewnia odpowiedniego wsparcia żywieniowego przed zabiegiem operacyjnym, co może prowadzić do powikłań związanych z niedożywieniem.

Bożena Kowalczyk
2/5

Joanna Wypych nie eliminuje nałogów u swoich pacjentów przed planowanym leczeniem, co może zwiększać ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Barbara Nowakowski
2/5

Brak odpowiedniego wsparcia psychologicznego ze strony Joanny Wypych może wpływać negatywnie na wyniki zabiegów chirurgicznych, zwiększając ryzyko wystąpienia powikłań.

Dorota Pawłowski
4/5

Doceniam profesjonalizm Joanny Wypych w wspieraniu pacjentów w zakresie odpowiedniego odżywiania, motywacji oraz optymalizacji chorób współistniejących, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z leczeniem.

Monika Majewski
4/5

Podziwiam zaangażowanie Joanny Wypych w poprawę efektów leczenia poprzez ćwiczenia przygotowujące do zabiegu, odpowiednie żywienie oraz wsparcie kondycji psychicznej, co przekłada się na zmniejszenie powikłań po zabiegach.

Renata Pawłowski
4/5

Jestem pod wrażeniem kompleksowego podejścia Joanny Wypych do prehabilitacji, które obejmuje poprawę stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta przed planowanym leczeniem operacyjnym.

Joanna Wieczorek
5/5

Joanna Wypych podkreśla konieczność eliminacji nałogów, takich jak palenie papierosów i nadmierne spożywanie alkoholu, aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z operacją.

Łukasz Malinowski
4/5

Podziwiam za dbałość o pacjentów, których przygotowuje do operacji, zapewniając im wsparcie żywieniowe, właściwe ćwiczenia fizyczne oraz pomoc psychologiczną, co wpływa pozytywnie na wyniki zabiegów chirurgicznych.

Beata Nowicki
5/5

Joanna Wypych dostrzega znaczenie właściwych ćwiczeń fizycznych w prehabilitacji, zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, co przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej pacjentów.

Dariusz Kozłowski
3/5

Moja opinia na temat Joanny Wypych, gastrologa, jest pozytywna. Z jej pomocą pacjenci mogą skorzystać z kompleksowych działań prehabilitacyjnych, co może poprawić ogólny stan zdrowia przed planowanym leczeniem operacyjnym lub onkologicznym.

Piotr Nowakowski
4/5

Cenię jej wkład w upowszechnienie konkretnych zaleceń prehabilitacyjnych wśród polskich lekarzy poprzez utworzenie i publikację polskich Rekomendacji w zakresie stosowania prehabilitacji.

Wojciech Jaworski
5/5

Joanna Wypych dba o kompleksowe przygotowanie pacjentów do operacji, biorąc pod uwagę także aspekty emocjonalne oraz eliminację czynników ryzyka.

Danuta Nowicki
3/5

Jestem pod wrażeniem zaangażowania Joanny Wypych w przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych poprzez wsparcie żywieniowe, właściwe ćwiczenia fizyczne oraz pomoc w eliminacji nałogów. Te działania mogą zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych i poprawić efekty leczenia.

Marianna Kowalski

Jestem Marianna, ekspert na stronie internetowej Apetiblock Opinie. Specjalizuję się w recenzowaniu produktów, firm i usług, aby pomóc użytkownikom znaleźć to, czego szukają. Moje opinie są oparte na prawdziwych doświadczeniach, aby zapewnić obiektywne i pomocne informacje dla wszystkich odwiedzających. Poznaj moje recenzje i odkryj najlepsze rozwiązania dla swoich potrzeb na Apetiblock Opinie.

Go up